Nákupné podmienky

Postup pri výbere správneho náhradného dielu na automobil:
Všetky potrebné informácie nájdete v technickom preukaze k automobilu.

Čo si treba všímať:
Značku a model automobilu napr. Suzuki Swift
Presný typ a výbavu počet dverí, a/manuál, manuálne/elektické ovládanie
Obsah a typ motora napr. 1.3 benzin
Rok výroby automobilu napr. 2004/09 – pri prelomových ročníkoch aj mesiac
VIN číslo

Upozornenie!
Predávajúci nezodpovedá za chybnú objednávku náhradných dielov podľa technického preukazu, respektíve iných dokladov, ak na vozidle bola realizovaná prestavba formou použitia neoriginálnych náhradných dielov a kupujúci nás na túto skutočnosť neupozorní.

Každý diel je pred predajom označený.

Ako u nás nakupovať
Cena použitých náhradných dielov sa určuje dohodou z ceny nových, pričom sa zohľadňuje opotrebovanosť ale aj dopyt a dostupnosť danej súčiastky.

Platba zálohy

Zálohu (30-50% z hodnoty tovaru) môžete:
zložiť v hotovosti u nás na predajni,
alebo poukázať na náš účet (najskôr vám pridelíme Variabilný symbol objednávky).
Číslo účtu:
Po zložení zálohy na účet  vám telefonicky alebo emailom potvrdíme rezerváciu vami požadovaného náhradného dielu.

Záloha je nevratná. Slúži ako záruka na vyzdvihnutie tovaru.

Reklamačný poriadok
Prípadné reklamácie v našej predajni vybavujeme podľa platného znenia:

·                                 OBČIANSKÉHO ZÁKONNÍKA (č. 40/1964 zb.)
·                                 ZÁKONA NA OCHRANU SPOTREBITELA (č. 634/1992 zb.)

Na používaný tovar deklarovaný ako funkčný sa záruka vzťahuje na dobu odskúšania funkčnosti zo strany kupujúceho. Záruka sa nevzťahuje na závady tovaru o ktorých bol kupujúci upovedomený (t.j aj viditeľné vady), chybnou objednávkou zo strany zákazníka, vady spôsobené dopravou, mechanickým poškodením, neodbornou resp. nesprávnou montážou,nesprávnym používaním, neodvratnou udalosťou (živelná pohroma), poprípade inými zásahmi.

V prípade uplatnenia neoprávnenej reklamácie sa spotrebiteľ zaväzuje uhradiť náklady spojené s manipuláciou uskladnením a dopravou reklamovaného výrobku vo výške min. 30,- Eur.

V prípade spornej reklamácie môže predávajúci umožniť kupujúcemu výmenu za iný tovar, resp. vystaviť dobropis v hodnote reklamovaného tovaru poníženej o náklady za realizovanú demontáž a stratu nefunkčnosti komponentov.

Užitočné odkazy:

www.pravaspotrebitela.sk
www.spotrebitelinfo.sk

 

 

Comments are closed.